Historie divadla


Vznik loutkového divadla Martínek v Libáni
se datuje do roku 1914
a je úzce spojen se dvěma jmény:


Josef Martínek
* 6.února1868
+ 26. prosince1948
Hodinář a zlatník v Libáni


a
Jaroslav MAREK

Libáňský kominický mistr a kreslíř


Zapáleným pokračovatelem tradice
loutkového divadla Martínek 
se v 70. až 90. letech minulého století stal

Jan ŘEZNÍČEK
* 3.prosince 1950
+ 18. ledna 2011
Libáňský hostinský U koruny a Na knížecí

Přehled historie LD do roku 2011 

V roce 2012 se
Loutkové divadlo "MARTÍNEK" Libáň, původně
Organizační složka
Ochotnického divadelního spolku "Bozděch" Libáň 

konvertovalo

na Občanské sdružení
Loutkové Divadlo "Martínek"Účastníci valné hromady dne 23. března 2013

Seznam členů Občanského sdružení
Loutkové Divadlo "Martínek" Libáň v roce 2013


Miroslav Drozen
Jana Fejfarová
František Grossman
David Horák
Marcela Horváthová
Jaroslav Hlavatý
Marie Honová
Petr Janásek
Zdeněk Klár
Tomáš Košvanec
Daniel Kotalík
Miloslav Lucký
Ivo Martínek
Leona Mašková
Zdeněk Mazáček
Lenka Pacltová
David Pošepný
Josef Stránský
Petr Stránský
Jaroslava Štajerová
Jiří Švorc
Monika Hálová
Jita Vokráčková

Děti:

Dominik Douša
Jan Gracl
Jakub Havelka
Michal Havelka
Ondřej Miech
Matěj Švorc


*******************************************Smutná zpráva
Neočekávaně a navždy nás opustil

František GROSSMAN
* 14. listopad 1948
+ 26. prosinec 2015

dlouholetý, zasloužilý člen a principál 
loutkového divadla Martínek Libáň.
Ztrácime tím obětavou vůdčí osobnost, 
učitele kamaráda, herce a vzor,
jehož odchod nás všechny hluboce zasáhl.


Kolektiv LD Martínek