Míček Flíček
Premiera pohádky Míček Flíček 31. 10. 2015 
 


Velký úspěch s pohádkou Míček Flíček 30.7.2016 na pouti
ve Starých Splavech